Op vrijdag 18 februari 2005 vond een bijzondere plechtigheid plaats bij de historische vereniging De Heerlijkheid Vuren. Bestuurslid en historicus Aart Bijl verrichtte met Kees van de Giessen een symbolische handeling bij het voormalige diaconiegebouw Nehemia, naast de voormalige kerk aan de Waaldijk in Vuren. Achter de voorgevel van het uit 1826 daterende pand zijn vorig jaar twee gloednieuwe woningen gerealiseerd. De oude 'eerste steen', origineel geplaatst in 1853,
is bewaard gebleven en vrijdag teruggezet in de nieuwe gevel.
Klik hier voor een uitgebreide foto-impressie.
Eerstesteenlegging na ruim anderhalve eeuw herhaald

Zaterdag 30 juni j.l. werd door een 30-tal leden van onze vereniging op uitnodiging van Ben Spee een bezoek gebracht aan het fort van Vuren. Gedurende ruim 2 uur werd ons, onder leiding van een enthousiaste gids, de gelegenheid geboden om nagenoeg het gehele fort van onder tot boven en van binnen en buiten te bekijken. Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

Jaarlijkse fietsdag weer groot succes

Dakrenovatie ''Witte Huis'' afgerond

Vanaf 1 augustus 2007 hebben onze leden Peter Verhoeven, Peter van den Berg en Henk van den Berg 10 dagen gewerkt aan de vervanging van de dakbedekking van ons ''Witte Huis''. Vol trots en dankbaarheid kunnen wij u mededelen dat dit op zeer vakkundige wijze is gerealiseerd, zodat onze collectie zich weer onder een waterdicht dak bevindt.

Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

Open Huis wederom zeer succesvol

Op zaterdag 29 september 2007 werd aan de Mildijk 74 de jaarlijkse open dag gehouden. Maar liefst 125 bezoekers, zowel leden als andere belangstellenden, brachten een bezoek aan ons Witte Huis en genoten zichtbaar van de vele historische voorwerpen, de foto's en de nieuwste foto-DVD van Oud Vuren. Verder was er weer volop gelegenheid om oude herinneringen op te halen en het volledig genoveerde dak van ons museum te bewonderen. Aan het einde van de middag bracht de familie De Jong als onderdeel van hun reünie-dag met 12 personen een bezoek aan het Witte Huis.

Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

Historische Vereniging ''De Heerlijkheid Vuren'' verwelkomt 200 ste lid

Op donderdagmiddag 3 januari werd mevrouw A. van Willigen-Van Gent door het bestuur verwelkomd als 200ste lid van onze vereniging. Zij werd door voorzitter Aart Bijl officieel aan de ledenlijst toegevoegd en ontving een prachtige bos bloemen en een tweetal boeken. Een en ander vond plaats tijdens de eerste maandelijkse openstelling van ons museum aan de Mildijk.

Sipke Stol presenteert gerestaureerde dorpsfilm ''Vuren 1967''

Na afloop van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2008 werd door ons lid Sipke Stol de door hem volledig gerestaureerde dorpsfilm van Vuren 1967 gepresenteerd. In de inleiding werd iets verteld over de technische kant van de restauratie en is het eerste exemplaar van de DVD overhandigd aan Henny Horsten. Henny heeft jaren geleden de oorspronkelijke 35 minuten durende 8mm-film aangekocht en heeft deze vorig jaar beschikbaar gesteld voor digitalisering. Tevens heeft hij het commentaar bij de film ingesproken.

De prachtige en unieke film werd door zo'n 55 belangstellenden bekeken in de hal van Openbare Basisschool ''De Vuurvlinder'' en is meteen door het merendeel van de aanwezigen besteld.

 

Uiteraard is het ook nu mogelijk om de DVD voor 7,50 euro te bestellen via henmvdberg@hetnet.nl

Historische Vereniging bezoekt Werkgroep Archeologie Gemeente Gorinchem

Op donderdagavond 17 april 2008 heeft een 20-tal leden van onze vereniging een bezoek gebracht aan de Werkgroep Archeologie Gemeente Gorinchem, gevestigd op het industrieterrein Avelingen-Oost te Gorinchem. Na de ontvangst met koffie gaf Martin Veen een inleiding over de werkgroep en haar activiteiten. Vervolgens werd de bezoekers de gelegenheid geboden om vrij rond te kijken in de werkruimte, die volledig was gevuld met de bodemvondsten van de afgelopen jaren. Alle aanwezige objecten mochten aangeraakt en opgepakt worden en er was volop gelegenheid om de aanwezige medewerkers vragen te stellen over hun bezigheden. Om 22.15 uur kwam er een einde aan deze buitengewoon boeiende en indrukwekkende avond.

Kik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

Leden een middagje ''onder de pannen'' in Alem

Op zaterdagmiddag 5 juli 2008 brachten 25 leden van onze vereniging een bezoek aan het dakpannenmuseum, gevestigd in het 18e eeuws voormalig Nederlands Hervormde kerkje te Alem (gemeente Maasdriel). Na een hartelijke ontvangst met koffie en gebak gaf eigenaar Huub Mombers op indrukwekkende wijze een boeiende uiteenzetting over de geschiedenis van de dakpan en de daktegel van ca. 1300 tot heden. Ook bij het productieproces van verleden en heden werd uitgebreid stilgestaan. Naast de enorme privé-verzameling dakpannen van dhr. Mombers bestaat de collectie uit een omvangrijke hoeveelheid dakornamenten, nokvorsten, rietvorsten en hulpstukken. Alle aanwezigen waren erg onder de indruk en unaniem van mening dat een bezoekje aan dit verrassend leuke museum absoluut de moeite waard is.

Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

Op 27 september werd onze jaarlijkse Open Dag gehouden. Ook dit jaar hebben, mede door het prachtige weer, zo'n 130 Vurenaren en andere geïnteresseerden de weg naar ons Witte Huis aan de Mildijk gevonden. Om alle bezoekers nog meer de ruimte te geven om onze collectie op het gemak te bekijken was dit jaar een speciale tent opgezet buiten het museum, waar de bezoekers konden genieten van de vierde foto-dvd van Oud Vuren.

Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

Open Dag 2008 wederom goed bezocht

Kees Muilenburg schenkt schaalmodel boerenwagen

Kees Muilenburg (kleinzoon van Kees Muilenburg alias Kees Kiep) heeft op 11 juli j.l. een schaalmodel van een boerenwagen geschonken die in 1974 is gebouwd door Hermke van Es. Dit type boerenwagen is jarenlang in Vuren en omstreken in gebruik geweest. Het bestuur dankt dhr. Muilenburg voor deze bijzondere bijdrage die vanaf nu te bewonderen is in ons Witte Huis.

Zaterdagmiddag 4 juli 2009 vertrokken we om 13.00 uur met ruim 25 fietsende leden naar Spijk om een bezoek te brengen aan het nieuwe onderkomen van de historische vereniging aldaar. Het was schitterend weer. Onderweg sloten nog enkele leden fietsend aan en bij aankomst waren we met 30 personen. We werden gastvrij ontvangen door ons lid, tevens voorzitter van de historische vereniging van Spijk, Rene Vreekamp.

We werden rondgeleid en konden vele fraaie foto’s en voorwerpen bewonderen, tevens draaide er een oude film van Spijk. Veel vragen, veel discussies, kortom erg gezellig. Om drie vertrokken we naar de theetuin van de familie Tromp in Vogelswerf waar we onder de fruitbomen genoten van een drankje. Ruim een uur later werd de thuisreis aanvaard en kwam een einde aan een boeiende en gezellige middag. Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

 

Waarschijnlijk medio november 2009 verschijnt het boek ’De tijd van de stoombootdiensten. De opkomst van het massavervoer 1825-1950’ geschreven door Aart Bijl.

Het boek vertelt het verhaal van de vele stoombootdiensten die ons land kende en het belang daarvan voor de Nederlandse economie. Er kon sneller worden gereisd naar vele bestemmingen tegen dalende tarieven, zodat steeds grotere groepen mensen gebruik konden maken van deze vorm van openbaar vervoer.In het boek komen vrijwel alle regio’s van Nederland aan bod, van Zuid-Limburg tot de Waddeneilanden.

Zo kunt u lezen over de Fop Smit, de Heusdense boot, de Reederij op de Lek, de Mercurius, de Nijmeegse boot,  en vele andere stoombootdiensten in de regio Gorinchem, Leerdam en Den Bosch.

De uitvoering van het boek is A-4 formaat, genaaid, gebonden met harde kaft, fullcolour, ongeveer 180 pagina’s met in totaal meer dan 120 illustraties, de meeste van stoomboten van de verschillende diensten die in Nederland opereerden.

Het boek kost € 22,50 inclusief verzendkosten en is te reserveren bij de auteur: a.bijl@planet.nl of via de boekhandel. Het ISBN/EAN nr. is 978-90-800831-5-8.

Bezoek Historische Vereniging Spijk groot succes

PERSBERICHT

Op donderdagavond 15 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van onze historische vereniging. Na afloop werd de dorpsfilm van Vuren uit 1951 vertoond, die door ons lid Sipke Stol op zeer vakkundige wijze werd gerestaureerd, van namen van personen werd voorzien en van 8mm naar DVD werd omgezet. Het zeer indrukwekkende resultaat werd bewonderd door zo'n 60 belangstellenden. Na vertoning bestond de mogelijkheid de film op DVD te bestellen, hetgeen door de overgrote meerderheid van de aanwezigen werd gedaan.

 

Uiteraard is het ook nu mogelijk om de DVD voor 7,50 euro te bestellen via henmvdberg@hetnet.nl

Sipke Stol presenteert gerestaureerde dorpsfilm uit 1951 tijdens Algemene Ledenvergadering

De burgemeester zichtbaar

onder de indruk op de

afdeling ''boerengerief''

De burgemeester in gesprek met Aart Bijl en Bets den Adel

Dinsdagavond 3 juli j.l. heeft onze burgemeester mevrouw L.H.M. (Loes) van Ruijven-van Leeuwen op eigen initiatief een bezoek gebracht aan ons Witte Huis aan de Mildijk. Onder het genot van een kopje koffie werd met het bijna voltallige bestuur van gedachten gewisseld over het verleden van ons dorp, de missie en activiteiten van onze vereniging, maar passeerden ook actuele zaken, zoals de bouwplannen op het voormalige Heuff-terrein en de Betuwe-lijn, de revue. Tevens kreeg zij uitleg over de werking van onze website.

Na de koffie kreeg de burgemeester een uitgebreide rondleiding door ons museum, waarbij zij in de diverse ‘’thema-kamers’’ door de bestuursleden werd bijgepraat over de rijke historie van ons dorp. Onder de indruk nam zij aan het einde van de avond afscheid van het bestuur en werd haar een drietal interessante boeken over de geschiedenis van Vuren aangeboden.

Namens alle leden dankte het bestuur de burgemeester voor haar spontaan getoonde interesse in hetgeen de Historische Vereniging voor ons allen betekent.

Burgemeester Van Ruijven-van Leeuwen bezoekt het Witte Huis

Open Huis 2009 goed bezocht en bijzonder sfeervol

Zaterdag 19 september werd in ons Witte Huis aan de Mildijk te Vuren onze jaarlijkse open dag gehouden. Wederom was het een gaan en komen van (oud) Vurenaren en andere belangstellenden. Mede door het mooie weer speelde een groot deel van de dag zich buiten het museum af in de tent aan de voorkant van het pand. Bezoekers konden weer volop genieten van diverse fotoboeken, oude filmbeelden en fotoshows die in diverse ruimtes van het museum werden vertoond en hadden weer volop de gelegenheid om oude herinneringen op te halen.

Ter opluistering van deze mooie dag had Bertus van Herwijnen zijn oldtimer Ford Prefect uit 1949 de gehele dag op de oprijlaan van het Witte Huis geparkeerd, hetgeen een zeer authentiek plaatje opleverde.

Om 16.00 uur werden de deuren weer gesloten en kon het bestuur tevreden terugkijken op een zeer geslaagde en zonnige dag.

 

Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht.

Tentoonstelling ''De Tweede Wereldoorlog in Vuren'' ongekend succesvol

In het kader van het 20-jarig bestaan van onze historische vereniging werd in samenwerking met Ben Spee van 18 tot en met 26 september 2010 de tentoonstelling ''De Tweede Wereldoorlog in Vuren'' gehouden. Zo'n 1250 bezoekers hebben die week kunnen genieten van een ruim opgezette expositie die was opgebouwd in de catacomben van het Fort van Vuren.

Gezien de opkomst en de enthousiaste reacties van de bezoekers kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

 

Klik hier voor een uitgebreid foto-overzicht

 

Leden en bestuur bekijken renovatie-werkzaamheden Fort bij Vuren

Op uitnodiging van beheerder Ben Spee brachten zaterdag 30 januari 2010 zo'n 35 leden en het bestuur van onze vereniging een bezoek aan het Fort bij Vuren, waar momenteel ingrijpende renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Gids Henk Schouten heeft ons bovenop het afgegraven dak van het fort een uur lang weten te boeien met informatie over de geschiedenis van het fort en een deskundige uiteenzetting van de huidige werkzaamheden. Na afloop trakteerde Ben Spee alle bezoekers op een kopje koffie in de herberg.

 

Klik hier voor een kleine foto-impressie.

Fietsdag 2010: HV bezoekt Historische Vereniging Arkel en Rietveld

Op 3 juli j.l. hebben 23 leden van onze vereniging een bezoek gebracht aan de Historische Vereniging Arkel en Rietveld, gevestigd in de oude melkfabriek te Arkel. Na een zeer hartelijke ontvangst met koffie en koek in het prachtige pekel-lokaal, kregen de bezoekers een buitengewoon interessante rondleiding voorgeschoteld. Op de terugweg naar Vuren werd vervolgens nog een bezoek gebracht aan de theetuin te Vogelswerf.

Klik hier voor de foto's.

Historische Vereniging brengt 2 nieuwe DVD's uit

Vanaf heden zijn er twee nieuw DVD's toegevoegd aan ons assortiment: ''Vuren in de jaren 70'', een anderhalf uur durende film waarin vele Vurenaren zijn terug te zien. Verder heeft ons lid Jan Roza een prachtige compilatie gemaakt van een viertal unieke concerten van het Dalems Mannenkoor uit 1988 en begin jaren 90. De DVD's kosten 7,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via Henk van den Berg. Zie ook ''Te Koop''.

of ga naar onderstaande link om de film te bekijken:

 

http://youtu.be/vteIgn6X_Wo

Onder mooie weersomstandigheden vertrokken wij om 1300 uur met 25 fietsers een één auto naar het Geofort aan de Linge. Bij aankomst om 13.45 uur waren nog meer leden per fiets of auto gearriveerd. In totaal met ongeveer 40 mensen het fort bezocht. Van Willemijn van het fort kregen we een uitgebreide rondleiding door en over het fort met heel veel informatie. Na ruim een uur wandelen, bezichtigen en uitleg en genietend van het landschap rond het fort gingen we aan de koffie/thee en appelgebak. Iedereen was zeer tevreden en zo zochten we iets na vieren de fiets op voor de terugreis. Ondanks de voorspelde regenbuien hebben we het zonnig en droog kunnen houden.

Klik hier voor een foto-impressie

Leden HV bezoeken Geofort in Herwijnen tijdens jaarlijkse fietsdag

Website nieuwe stijl in de maak

Op dit moment zijn we hard bezig om de website enigszins te vernieuwen. Met name de foto-albums en de filmpjes krijgen een ander karakter. Vanuit onze website worden kijkers op de foto- en filmpagina's vanzelf doorgelinkt naar resp. online fotoalbums en YouTube, waar ons bestuurslid Jan Roza alles maakt, beheert en up to date houdt. Dat laatste houdt onder andere in dat er zeer regelmatig nieuwe foto's en filmpjes worden bijgezet en de hoeveelheid gaandeweg groter wordt. Het geheel krijgt zo een dynamischer karakter en houdt het voor onze bezoekers dus interessanter. We wensen u alvast heel veel kijkplezier!

Historische Vereniging koopt Bauer TELECINE aan

Sinds kort heeft onze vereniging een zgn. Telecine aangekocht, een uniek apparaat dat ons in staat stelt de oude 8 en 16 mm films veel scherper en kleurrijker om te zetten. Jan Roza heeft inmiddels veel filmmateriaal overgezet. Het resultaat is onder andere te vinden onder de knop ´Audio-Video´ van onze website.

 

Zoals op de laatste ledenvergadering is medegedeeld, kunt u uw oude films laten omzetten door Jan tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Als u materiaal aanlevert dat voor onze vereniging interessant is, dan is dit zelfs gratis en ontvangt u uw eigen materiaal haarscherp op DVD.

 

Om de werking van de TELECINE te zien, klikt u hier http://youtu.be/AmPNqo1Ci78

Marry van Mourik - De Bruijn versterkt archiveringsteam

Sinds enkele maanden hebben wij Marry van Mourik - De Bruijn bereid gevonden om ons enorme foto-archief samen met Jan Roza verder te digitaliseren en te voorzien van alle relevante informatie. Verder worden door haar de nieuwe aanwinsten verwerkt. Wij bedanken haar bij deze voor haar inzet tot nu toe en wensen haar veel succes met deze tijdrovende, maar zeer noodzakelijke klus. Mocht u interessant materiaal hebben liggen, dan kunt u dat ook naar Marry sturen of bij haar afgeven. Het wordt dan meteen door haar gescand: marryvanmourik@gmail.com

Open Dag 2015 weer succesvol

Zaterdag 19 september werd onze open dag bezocht door zo'n 100 bezoekers. Deze keer konden zij zich vergapen aan een 20-tal oude voertuigen, die speciaal ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan tentoongesteld werden op het parkeerterrein naast ons museum aan de Mildijk. Daarnaast kon men als gewoonlijk weer genieten van de nieuwe aanwinsten en werd voor het eerst het net uitgekomen boek 'Geschiedenis van de heerlijkheid Vuren' van Aart Bijl te koop aangeboden. Klik hier voor een foto-impressie van de open dag.

Aart Bijl presenteert nieuwe boek ''Geschiedenis van de heerlijkheid Vuren'

Vrijdagmiddag 18 september jl vond in restaurant Oud Vuren de presentatie plaats van het nieuwe boek over de geschiedenis van de heerlijkheid Vuren van de hand van voorzitter Aart Bijl. Onder het toeziend oog van ongeveer 50 gasten, voornamelijk leden van de vereniging, sponsors en genodigden, werd door secretaris Sieb Tuiten het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Lingewaal, mevrouw. L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen. De burgemeester ging in op het belang van de samenleving in een dorp en de geschiedenis die zo'n samenleving voortbrengt en dat dat wordt beschreven.

Na afloop vond nog een gezellig samenzijn plaats in de sfeervolle oude boerderij onder het genot van een hapje en een drankje, alles prima verzorgd door Wouter Blinde en zijn crew.

Klik hier om de boekpresentatie te kekijken.

Grootse reünie openbare school Vuren op zaterdag 28 mei 2016

In Vuren vindt op zaterdag 28 mei de reünie voor ALLE oud-leerlingen van de openbare basisschool plaats. De reünie is bedoeld voor iedereen die ooit aan de Waaldijk en later op de Vuurvlinder heeft gezeten. De school gaat sluiten en dat is volgens de initiatiefnemers de belangrijkste reden om met alle leerlingen nog eens samen te komen. Veel oud-docenten zijn die dag ook aanwezig. De oudste leerling kan wel 96 jaar zijn en de jongsten verlieten de school vorig jaar.

Vijftien jaar geleden werd ook al een reünie gehouden, toen omdat meester Tuiten afscheid nam na bijna 40 jaar trouwe dienst. Meer dan 800 leerlingen kwamen toen langs. De reünie wordt gehouden in dorpshuis De Koels aan de Molenlaan in Vuren. Om 14.00 uur gaan de deuren open. In het dorp rijdt een treintje om de bezoekers te vervoeren naar de diverse lokaties. In de huidige school de Vuurvlinder wordt een fototentoonstelling gehouden en ook in het oude schoolgebouw aan de Waaldijk wordt door onze historische vereniging een oud klaslokaal ingericht. Er wordt voor eten gezorgd en vanaf 20.00 uur is er een feestavond in De Koels.

Aanmelden kan door 17,50 euro (vanaf 18 jaar) over te maken op IBAN-nummer NL98RABO0306974967 t.n.v. Obs Vuren, onder vermelding van (meisjes)naam, geboortedatum, emailadres (indien aanwezig). Graag verwijzen we u naar de website: www.reunieobsvuren.nl Jonger dan 18 jaar? Mail naar obsvuren@hotmail.com

Huisvestingsperikelen

Onzekere tijden zijn voor onze vereniging aangebroken met betrekking tot de huisvesting. Dankzij Durox en later Willem de Kiviet mochten wij bijna 20 jaar voor niets gebruik maken van ons Witte Huis aan de Mildijk om daar het cultureel erfgoed van Vuren te conserveren, tentoon te stellen en daarmee tot in lengte van jaren te behouden.

 

Inmiddels is ons museum in handen gekomen van het Waterschap Rivierenland dat het hele terrein aan de Waaldijk en ons Witte Huis heeft gekocht. Wij zijn in gesprek gegaan met het Waterschap om ons museum te kunnen behouden en als het mogelijk was onder dezelfde condities die we hadden, namelijk geen huur en het onderhoud etc. voor onze eigen rekening. Onze financiën zijn niet toereikend daarvoor.

Om beheerstechnische en juridische redenen is het voor het Waterschap onmogelijk om aan onze wensen te voldoen. Het beheer van onroerend goed geven zij in handen van derden en daarvoor moet een vergoeding worden betaald. Die vergoeding bedraagt 165 euro per maand, hetgeen bijna 2000 euro per jaar bedraagt. Deze kosten kunnen wij niet met de contributie en inkomsten van boek- en DVD-verkopen dekken. Een en ander is tijdens de jaarvergadering besproken.

 

Gekozen is om te proberen deze 2000 euro binnen te halen door de oprichting van een club ´Vrienden van het Vurense museum´waarbij leden die iets meer kunnen missen jaarlijks een extra bedrag van bijvoorbeeld 25, 50, 100 euro of iets daartussen storten op de rekening van onze penningmeester NL96RABO0328014206 onder vermelding van Vriend(in) van het Vurense museum. Wij zouden dat heel erg op prijs stellen. Hoe meer vrienden, hoe beter.

 

Mocht volgende jaarvergadering blijken dat we niet het beoogde bedrag hebben gehaald, dan heeft de ledenvergadering al besloten de contributie volgend jaar te gaan verhogen naar 20 euro per jaar. Uiteraard hopen we dat dat niet nodig is.

Ondertussen zoeken wij naar mogelijkheden om de kosten aan het Waterschap omlaag te krijgen. Mocht dat lukken, dan zullen wij u dat zo snel mogelijk laten weten.

OPROEP!

Nieuw boek Marcel Dings en Aart Bijl: Drie eeuwen baksteenfabricage in West Betuwe.

Van handmatig tot machinaal.

Helaas stopt Marry van Mourik met het assisteren van Jan Roza bij het in stand houden van het foto-archief. Wij zijn haar erg dankbaar voor het werk dat ze heeft gedaan. Is er iemand in onze vereniging die haar werk voor de vereniging wil overnemen? Graag even contact opnemen met Jan Roza (jhrozasr@kpnplanet.nl)

Actie 'VRIENDEN VAN HET VURENSE MUSEUM' van start

Wij zijn dit jaar gestart met de actie 'Vrienden van het Vurense museum' om extra inkomsten te verwerven om de kosten van huisvesting te dekken. Mocht u dit over het hoofd hebben gezien, dan kunt u alsnog wat extra overmaken naar onze bankrekening NL96RABO0328014206 t.n.v. onze vereniging o.v.v. 'Vriend(in)van het Museum', waarvoor bij voorbaat onze dank.

Vanaf eind 2019 is het boek ''Drie eeuwen baksteenfabricage in West Betuwe'', geschreven door Marcel Dings en Aart Bijl, te koop. Een wetenschappelijk verantwoord boek, toegankelijk voor iedere geinteresseerde lezer over meer dan 20 steenovens langs Waal en Linge. Het is een rijk geillustreerd en prachtig vormgegeven werk. Het boek levert daarmee een bijdrage aan de sociaaleconomische geschiedenis van West Betuwe. Uiteraard is er ook veel aandfacht voor steenfabriek Heuff in Vuren. De omvang is ca. 160 pagina's, met veel afbeeldingen in full colour, kortom een schitterend boekwerk. Het boek kost 24,95 euro en is verkrijgbaar via Aart Bijl (aartbijl45@gmail.com).

WO 2 en Vliegeniersmuseum Rivierenland

Zoals bekend is onze historische vereniging intensief betrokken bij het project van EGVL. Het doel van het project is het permanent zichtbaar maken van de Lucht- en Tweede Wereldoorlog zoals die zich boven de gemeente Lingewaal en het Rivierenland heeft afgespeeld en het eren van geallieerde vliegeniers en burgers die daarvan het slachtoffer werden.

 

Op 10 mei 2017 werd een herinneringsroute en een permanente tentoonstelling in Fort Vuren geopend in het bijzijn van vertegenwoordigers van verschillende ambassades en familieleden van geallieerde piloten, verzetsstrijders en burgerslachtoffers.

 

Via onderstaande links ziet u een aantal impressies van bovengenoemde festiviteiten:

 

Foto impressie opening Vliegeniersmuseum WO2 op 9. 10 en 11 mei 2017 in het Fort van Vuren https://youtu.be/bk7Oo0nbaV0 

 

Opening Museum door Professor Mr. Pieter van Vollenhoven en nabestaanden

https://youtu.be/7SO8HcXwVYs 

 

Opening WO2 museum en herinneringsroute geallieerde vliegeniers,

gefilmd met drone

https://youtu.be/ZfHYs4txpzU 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.egvl.nl

  Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''