U kunt lid worden van Historische Vereniging ''de Heerlijkheid Vuren'' door een E-mail te sturen naar sieb.tuiten@hetnet.nl.

 

De contributie aan de vereniging bedraagt na een geringe verhoging voor een hoofdlid minimaal 19 euro per jaar, voor een gezins- c.q. jeugdlid 4 euro. Bij dit bedrag zit naast ons mededelingenblad ook het Jaarboek van de stichting Tabula Batavorum, dat de leden elk jaar in november/december ontvangen. Deze fraai uitgevoerde jaarboeken beslaan minimaal 160 pagina's, zijn mooi geïllustreerd en zijn in de boekhandel te koop voor 19 euro.

 

Betaling gaarne vóór 1 juni op onze rekening bij de Rabobank Waalstroom nr.  NL96RABO0328014206 t.a.v. Historische Vereniging Vuren.

U kunt de Historische Vereniging ook machtigen om rond 1 juni van elk jaar de contributie van uw rekening te laten afschrijven.

 

Leden ontvangen een keer per jaar in december nevenstaand mededelingenblad.

  Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''