Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''
Een indruk van onze permanente tentoonstelling in Het Witte Huis. Indien u historisch materiaal van welke aard dan ook in uw bezit heeft en u wilt dat ter beschikking stellen aan onze vereniging, kunt u contact opnemen met Henk van den Berg (henmvdberg@hetnet.nl)