Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''

Bezoek leden Historische Vereniging aan Geofort Herwijnen (juli 2012)