Dinsdag 17 januari 2017

Lezing door de heer Bert Biemans, kunsthistoricus met als specialisatie ''De schilderkunst uit de 17e eeuw''. De lezing behandelt de Gouden Eeuw en hoe de economische ontwikkelingen in deze voor Nederland zo belangrijke eeuw gevolgen hebben gehad voor de schilderkunst.

Tevens zal er nader worden ingegaan op de kunsthistorische invloeden die vanuit Italiƫ via Spanje en Frankrijk uiteindelijk in de 17e eeuw de Nederlanden bereikten. De Gorcumse schilders voegden zich naar deze ontwikkelingen en schilderden dezelfde soort schilderijen als hun collega's elders in de Republiek. Gorinchem was in de Gouden Eeuw een bekend handelsknooppunt en bracht bekende schilders voort als Abraham Bloemaert, Aert van der Neer en Jan van der Heyden. Zo zijn er nog minstens tien bekende Gorcumse kunstenaars te noemen wier werk tot in de musea van New York (het Metropolitan), Parijs (het Louvre), The National Gallery in Londen en het Prado in Madrid hangt. Bert Biemans is ook mede-oprichter van de Stichting Gouden Eeuw die een aantal schilderijen in het Gorcums Museum tentoonstelt.

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels te Vuren. De toegang is vrij.

Dinsdag 14 maart

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin onder meer de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw E.C. den Adel-van Es en de heer H. van den Berg. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte rond 21.30 uur volgt een film over de rivier de Waal.

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels te Vuren.

De toegang na de pauze is ook vrij voor niet-leden.

Dinsdag 25 april

Lezing door Aart Bijl over zijn nieuwe boek ''De Gorinchemse stoombootondernemingen en hun concurrenten 1825-1935''. Hij behandelt hierin ruim 25 Gorinchemse rederijen die passagiersboten hadden varen op Zaltbommel, Tiel, Den Bosch, Heusden, Middelburg, Rotterdam, Amsterdam, Vianen, Utrecht, Leerdam en Geldermalsen en tussenliggende plaatsen (waaronder Vuren).

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels te Vuren. De toegang is vrij.

Zaterdag 17 juni

Excursie naar het heemkundig en boerenwagenmuseum in Ommeren, waar wij rondgeleid worden en waar gelegenheid is om koffie (met appelgebak) of wat anders te nuttigen. Wij vertrekken met auto's om 13.00 uur vanaf De Koels. Ontvangst te Ommeren om 13.45/14.00 uur. Entree van het museum kost bij 20 of meer deelnemers 4 euro per persoon, bij minder 5 euro. We rijden zo veel mogelijk samen.

 

Voor meer informatie over het museum kunt u alvast een kijkje nemen op:

http://www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl/boerenwagens/

  Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''